ขนฺติ  หิตสุขาวหา
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 223 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130  
 
วิชาการ
บุคลากร
บริหารงานทั่วไป
แผนงานงบประมาณ
กิจการนักเรียน
 
ผู้บริหาร

 

 

 

 

 

 


นายการุณ  ชูช่วย

ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ICT
มาร์ชโรงเรียน
จัดซื้อจัดจ้าง 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารพัทลุง
 
 
เว็บที่เกี่ยวข้อง
คู่มือสำหรับประชาชน
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม

 
GPA & PR
โรงเรียนสุจริต
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประมวลจริยธรรม
แผนป้องกันนและปราบปรามทุจริต
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนผู้เข้าชม


 

            โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ โรงเรียนวัดหานโพธิ์ โรงเรียนวัดควนโก โรงเรียนบ้านแหลมดิน ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ฉันพี่น้องหานโพธิ์เกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม

   (ประมวลภาพ)

 

     
          กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

             (ประมวลภาพ)


แหล่งเรียนรู้
หนังสือพิมพ์ / บันเทิง
| | TV3
| | TV5
| | TV7
| | TV9
| | TV11(NBT)
 
 
 

ค้นหาข้อมูล
 
ผลงานครู
นายเอิบ อักษรทอง
นางสาวมณฑิตา แสงเดช
นางสาวเนาวรัตน์ สังข์โพธิ์
นางสาวยุพาพร สิงหวงศ์
 
ผลงานนักเรียน
นายอาณกร   นวลเกลี้ยง
 
 แบบฟอร์มต่างๆ
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
สวัสดิการการศึกษาบุตร
รายงานการเดินทางไปราชการ
สัญญายืมเงิน
ขออนุมัติใช้รถส่วนตัวไปราชการ
ใบลา
 
 
ประกาศสอบราคา
สอบราคาจ้างซ่อมอาคารเรียน
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 

โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 223 ม.2 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
Webmaster
E-mail : montita_pk@hotmail.com
Last Update > 06/22/2018 1:46