ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23 ก.พ. 66 กิจกรรมเปิดบ้าน Open House "เปิดโลกการศึกษาหานโพธิ์พิทยาคมมุ่งสู่คุณภาพ"
17 ก.พ. 66 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปณาโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม
      วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทางโรงเรียนกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ครบรอบ ๓๐ ปี  มีการนิมนต์พระ, มอบทุนการศึกษา พบปะพี่น้องร่วมสถาบัน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
26 ม.ค. 66 กิจกรรมทัศนศึกษา ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดกระบี่
     ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ กลุ่มบริหารวิชาการโดยนางสาวเนาวรัตน์ สังข์โพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นำคณะครูและนักเรียน ไปทัศนศึกษาเพิ่มพูลประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง ณ จังหวัดกระบี่  ที่วัดบางโทง ,หาดนพรัตฯ์ธารา,ทะเลแหวก,สุสานหอย ๗๕ ล้านปี, ถำ้วิปัสนาวัดถำ้เสือหรือ วังไม้เทพพาโร เขากอบ เป็นต้น 
กลุ่มบริหารวิชาการ