ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ก.ย. 65 ถึง 30 ก.ย. 65 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ๑/๒๕๖๕
20 ก.ย. 65 โรงเรียนหยุดการเรียน ๑ วัน คณุและบุคลากรศึกษาดูงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ งานสวนพฤกษศาสตร์ จ.นครศรีธรรมราช และเปิดเรียนปกติในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕
19 ก.ย. 65 ถึง 24 ก.ย. 65 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๑๑ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
     โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม จ.พัทลุง ร่วมงานวิชาการและจัดงานนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๑๑ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์