ภาพกิจกรรม
ประเมินผู้บริหาร วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม  โดยผู้บริหาร นายเชี่ยวชาญ  คงสกุล  รับการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง และข้อตกลงในการพัฒนางาน
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2565,22:04   อ่าน 62 ครั้ง