ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
       โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยนายอภัย พงค์ไพบูลย์ หัวหน้างงานกิจการนักเรียนเป็นผู้ดำเนินการ
ประกาศรายชื่อ
ตรวจสอบรายชื่อ
เจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ใช้สิทธิ์ /แสดงตน
ประธานกรรมการ /กำนัน ร่วมมาให้ความรู้
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2565,16:18   อ่าน 64 ครั้ง