ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันข้าพรรษา
  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม นำโดยนายโชคชัย สุดเรือง และนางระเบียบ  สุขมิ่ง ร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันนำเทียนพรรษาและผ้าอาบนำ้ฝนถวายแด่พระคุณเจ้า ณ วัดห้วยแตน  วัดหานโพธิ์  และวัดควนโก  เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2565,16:39   อ่าน 197 ครั้ง