โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 223 ม.2 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130   โทร. ๐๗๔-๖๑๐๙๒๙
Webmaster   นางสาวมณฑิตา  แสงเดช
E-mail : montita_pk@hotmail.com