ชื่อโรงเรียน                    โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม

       
                                     ขนฺติ หิตสุขาวหา        ความอดทนนำมาซึ่งประโยชน์สุข
   

                   การศึกษาพัฒนาท้องถิ่น             ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ

 

 

     
     
     
 

 

 

 

 

 

สีฟ้า -น้ำเงิน      หมายถึง     ปกติหนักแน่น มั่นคง ร่าเริง แจ่มใส

ความรู้ดี  ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  นำชุมชน
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 223 ม.3 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
Webmaster
( E-mail : montita_pk@hotmail.com
Last Update > 10/06/2010 15:29