การศึกษา
           - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทรวิโรจน์ สงขลา

 

 ผลงาน

      
     
ประวัติการศึดษาและผลงาน อ.มยุรี ฤทธิ์มาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 223 ม.3 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
Webmaster
E-mail : montita_pk@hotmail.com
Last Update > 10/31/2010 15:40