แหล่งความรู้ด้าน IT
 
 
 


      นำนักเรียนแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ออกแบบเว็บ (web Design) ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              คำอธิบายรายวิชา
จำนวนผู้เข้าชม
AmazingCounters.com 
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ


 

   

 

 

 

 

 

 

นางสาวมณฑิตา แสงเดช
กลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
E-mail : montita_pk@hotmail.com