การศึกษา  
    - ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต(วัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผลงาน  
     
     
ประวัติการศึกษาและผลงาน อ.เนาวรัตน์  สังข์โพธิ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 223 ม.3 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
Webmaster
E-mail : montita_pk@hotmail.com
Last Update > 10/22/2010 13:01