ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏฺบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย (อ่าน 89) 02 ต.ค. 65
นโยบายเร่งด่วน ๑๐ ข้อ สพฐ.๒๕๖๕ (อ่าน 108) 13 ส.ค. 65
นโยบายและจุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 100) 08 ส.ค. 65
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) คู่มือ การจัดการโรงเรียนรับมือโควิด - 19 (อ่าน 167) 08 ส.ค. 65