ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม เรื่อง ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย (อ่าน 220) 26 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งืครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย (อ่าน 422) 19 ต.ค. 65
นโยบายเร่งด่วน ๑๐ ข้อ สพฐ.๒๕๖๕ (อ่าน 343) 13 ส.ค. 65
นโยบายและจุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 311) 08 ส.ค. 65
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) คู่มือ การจัดการโรงเรียนรับมือโควิด - 19 (อ่าน 431) 08 ส.ค. 65