ประวัติการศึกษาและผลงาน อ.นิคม แสงแพง

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษา  
    - ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผลงาน  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 223 ม.3 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
Webmaster
E-mail : montita_pk@hotmail.com
Last Update > 10/31/2010 15:59