ที่ตั้ง
         

 

 

 

 

 

ที่อยู่
 
ติดต่อ
 
วันทำการ
๒๒๓  ม.๒  ต.หานโพธิ์  อ.เขาชัยสน  จ.พัทลุง  ๙๓๑๓๐
 
โทร.๐๗๔-๖๑๐๙๒๙
 
จันทร์ - ศุกร์ : ๐๗,๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
เสาร์ - อาทิตย์ : หยุดทำการ
   

 

 

 

 

 

 
 
      
   โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ๒๒๓ ม.๒ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ๙๓๑๓๐ โทร.๐๗๔-๖๑๐๙๒๙
Webmaster  นางสาวมณฑิตา  แสงเดช
E-mail : montita_pk@hotmail.com