โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์ 074-608084 , 089-5955805
Webmaster : montita_sang@yahoo.com